Deze pagina hoort bij de site: http://www.rkkerkkampen.nl
 
Op deze pagina
 • Opgave parochieblad "Navolging vandaag"
 • Opgave (mis)intentie
 • Privacy verklaring

 • Dit scherm is nog een oefening. De ingevulde gegevens worden niet gecontroleerd. Ook is er geen garantie dat alles goed werkt. Controleer altijd zelf de documenten die worden aangemaakt.
   

  Opgave Parochieblad "Navolging vandaag"

  Met enige trots presenteren wij u ons parochieblad! Wij zijn inmiddels met elkaar één parochie geworden: de Parochie Thomas a Kempis; de samenvoeging van Hattem, Hasselt, IJsselmuiden, Kampen en Zwolle. Omdat wij één parochie zijn, hebben wij vanaf nu ook een gezamenlijk parochieblad. Ook het rectoraat Sint Thomas van Aquino, de Dominicanen, werkt hieraan mee.
   
  Dit parochieblad zal tien keer per jaar verschijnen.
  Het nieuwe blad heeft een opzet die misschien even wennen is voor u, maar wij zijn ervan overtuigd dat het zal beantwoorden aan uw wensen en verwachtingen. Voor velen is het locale parochienieuws van groot belang. Dat vindt u in het hartkatern waarin u van elke locatie in onze parochie nieuws en wetenswaardigheden kunt lezen. Het leuke is dat u dit van alle locaties kan lezen, zodat er een mooi overzicht ontstaat van alles wat er in onze parochie speelt. Uiteraard vindt u ook een overzicht van alle vieringen.
   
  Omdat een groot aantal bedrijven in ons blad wil adverteren, kunnen wij de kosten van ons blad zo laag mogelijk houden. Voor het seizoen "september 2010 - september 2011" kunt u ons parochieblad ontvangen voor een abonnementsprijs van € 15,00. Méér overmaken mag ook, zodat wij vanuit een reserve het parochieblad kunnen doneren aan mensen die dit bedrag niet kunnen betalen.
   
  Als u ons parochieblad wilt ontvangen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door onderstaand formulier in te vullen en op 'Geef document' te drukken. In een nieuw venster verschijnt een document in PDF-formaat. Dit kunt u afdrukken, eventueel verder invullen, handtekening zetten en inleveren bij uw eigen locatiesecretariaat of bij het centrale parochiesecretariaat: Bachlaan 148, 8031 HL Zwolle. U kunt eventueel een kopie bewaren op uw eigen computer. (De ingevulde gegevens worden nergens opgeslagen; dit is slechts bedoeld als een makkelijke manier om dit document in te vullen.) Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, verzoeken wij u vriendelijk een automatische incassomachtiging af te geven.
   
  Wij wensen u veel leesplezier en een goed en inspirerend geloofsjaar.
  Ik maak het abonnementsgeld van € 15,00 over op 60.73.83.526 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.
  Ik machtig de Parochie Thomas a Kempis tot wederopzegging het abonnementsgeld van &euro 15,00 af te schrijven van mijn rekeningnummer
  Rekeningnummer : 
  Naam : 
  Adres : 
  Postcode : 
  Woonplaats : 
  Handtekening :  Document afdrukken en zelf ondertekenen
      
  Bij machtiging ook rekeningnummer invullen, afdrukken en handtekening plaatsen.
  index

  Opgave (mis)intentie

  Bij opgave van (mis)intenties wordt een formulier ingevuld op het locatiesecretariaat. Met onderstaande invulscherm kan dit formulier alvast voor-ingevuld worden. Op het secretariaat is het dan eenvoudig om de missende gegevens aan te vullen en het formulier verder te verwerken.
   
  Naam en adresgegevens van opgever zijn nodig om eventueel te overleggen als een intentie onduidelijk is of een datum is opgegeven waarop geen dienst is.
  Maximaal 15 intenties zijn mogelijk. Het is natuurlijk mogelijk om steeds dezelfde intentie in te vullen met steeds een andere datum. Als een intentie langer is dan direct leesbaar in het veld past, zal het formulier niet goed worden opgebouwd. Advies is dan om de intentie te splitsen, of de bedoeling duidelijk aangeven bij het locatiesecretariaat.
  Invullen van het bedrag is wel mogelijk en ook alvast invullen of het contant op het secretariaat wordt betaald of via bankrekening. Uiteindelijk moet op het secretariaat wel iemand het formulier verder verwerken. Dan wordt de naam van de behandelaar ingevuld en de datum.
  Naam : 
  Adres : 
  Postcode : 
  Woonplaats : 
  Telefoon : 
  Intentie 01 :  Datum : 
  Intentie 02 :  Datum : 
  Intentie 03 :  Datum : 
  Intentie 04 :  Datum : 
  Intentie 05 :  Datum : 
  Intentie 06 :  Datum : 
  Intentie 07 :  Datum : 
  Intentie 08 :  Datum : 
  Intentie 09 :  Datum : 
  Intentie 10 :  Datum : 
  Intentie 11 :  Datum : 
  Intentie 12 :  Datum : 
  Intentie 13 :  Datum : 
  Intentie 14 :  Datum : 
  Intentie 15 :  Datum : 
  Bedrag : 
  is betaald aan het secretariaat
  Ik maak het geld over op de rekening van de penningmeester.
      
  Formulier invullen, document aanmaken en afdrukken. Dan verder invullen voor zover nodig en afgeven bij het locatiesecretariaat met het verschuldigde bedrag. Het richtbedrag volgens het bisdom is € 8,- per misintentie. Bij zelf overmaken zal controle achteraf plaatsvinden.
  Het formulier is alleen geldig als het op het secretariaat in behandeling is genomen en de medewerker een naam heeft ingevuld van de behandelaar.
  index

  Privacy verklaring

  Wat gebeurt met de gegevens die hier worden ingetikt?
  Gegevens die hier worden ingevuld worden nergens geregistreerd. Ze dienen alleen om alvast de formulieren in te vullen die kunnen worden gemaakt. Deze formulieren komen alleen op de computer waarop ze worden aangevraagd. Als deze formulieren niet worden opgeslagen of afgedrukt is de informatie verdwenen.